Priser og tidsbestilling

TFT/EFT session à 90 min. kr. 800

5 sessioner kr. 3.200

Opfølgning 1 time kr. 600

Jeg anbefaler et forløb på 5 gange. Det viser sig nemlig ofte, at der dukker flere traumer/temaer op i behandlingen. I et forløb vil du ligeledes lære at banke på dig selv, så du fremover kan selvbehandle.  

Betaling via netbank el. kontant.
Jeg har klinik Alhambravej 1,1.tv., 1826 Frederiksberg C

Tidsbestilling klik her