I livets strøm

30.03.13

"En smuk bog (Afdelingsbladet HK København, oktober 2007)
...Det giver også stof til eftertanke, når Chilli Turèll til trods for livets tildragelser, stadigvæk kan se det positive i livet og har et klart ønske om at komme videre.
Læs selv bogen. For den vil helt sikkert gøre dig gladere og mere eftertænksom...." 
Læs resten af anmeldelsen her.

"Holistisk højsang (Berlingske Tidende 19. september 2007)
Chili Turèll har skrevet en bog om livet efter Dan Turèlls død i 1993. Det er der kommet en stedvis smuk bog ud af.
….De første 50 sider er en bevægende skildring af eksmandens sygdomsforløb og den uværdige behandling, Dan Turèll som døende kræftpatient fik på Rigshospitalet. Her skriver Chili Turèll flammende godt og giver det ’syge’ sundhedssystem sådan nogle på gummerne.
Årene efter eksmandens død blev en tid i helvede, hvor livsglæden var kemisk suget ud af Chili Turèll, og hun var tvunget til at rejse sig ved egen kraft….
I disse erfaringsbårne kapitler er der virkelig noget at hente for læsere, der vil have gode råd om, hvordan man vender dyb og sort fortvivlelse til ønsket om at leve videre og bliver i stand til at rumme sin livssmerte.
…hvor det svirrer i luften med alternative energier fra holotropi, qi gong, meditation, kinesisk medicin…Det har alt sammen hjulpet Chili Turèll og kan sikkert også hjælpe og hele mange af os andre."

"Livets strøm - og dødens (Lokalavisen Frederiksberg 20. september 2007)
Chili Turèll langer voldsomt ud efter det danske sundhedssystem i ny bog ’I livets strøm’…
Frederiksberg-forfatteren lægger ikke fingrene imellem:
’Hvad jeg oplevede på Rigshospitalet i 1993 var chokerende og oprørende og har været stærkt medvirkende til, at jeg ved siden af mit skuespillerarbejde er slået ind på den vej, jeg befinder mig på i dag.
Jeg har oplevet, at mangel på tid og ressourcer skaber et højt niveau af stress på hospitaler og i lægekonsultationer. Efterladende patienter og pårørende i uvished og afmagt. Jeg ved, det foregår alt for mange steder og efterlader masser af mennesker i dyb krise.’
Hun mener det må kunne gøres bedre og fortsætter:
’…én af de vigtigste opgaver må være at få løftet låget af et stivnet og dogmatisk sundhedssysytem, som ensidigt er baseret på et naturvidenskabeligt menneskesyn.’
Chili Turèll rejser indirekte signaler til en debat om, hvad det egentlig er, der sker i dagens Danmark. Det rige danske samfund har tilsyneladende ikke kun spillet fallit i det menneskefjendske livssyn men også i sundhedssektoren. Tanker, som Chili Turèlls bog automatisk sætter i gang, for hendes skildring af døendes vilkår sker jo også i dag.
Men bogen er også et menneskes forsøg på at finde en vej ud af kriserne og andre veje til at rejse sig igen…fra holotropi, qi gong, meditation og kinesisk medicin. …’I livets strøm’ virker som et ærligt ment forsøg på at overleve og overvinde sine indre dæmoner."

"Dan Turèll, Margrete I, yoga og qi gong (Bogmarkedet 19 - 2007)
Chili Turèlls selvbiografiske bog I livets strøm ligner ikke mange andre bøger. Den fortæller om tre centrale ting i forfatterens liv: Hendes mand Dan Turèlls sidste år, hendes arbejde med skuespillet Margrete I, som bliver til en årelang turne, hvor hun besøger kirker, klostre og borge som skuespiller alene med sin tekst, og hendes genfødsel med yoga, qi gong, ayuraska og tarotkort. Det er også en bog med mange digte, både hendes egne, Dan Turèlls og andre digtere, som har betydet noget. Og endelig er det en bog, der er forsynet med en række tegninger og akvareller udført af forfatteren selv – alle sammen af øjne som skal symbolisere det at få nye øjne at se med og om at skærpe synsevnen.
…beskrivelsen af Dans sidste dage og tiden op til bisættelsen er både meget smuk og også ganske vittigt skildret.
…Chili Turèll fortæller usentimentalt om tomheden og nye arbejdsopgaver, nye forelskelser og om hvordan hun ved at lære flere af Østens former for selvhelbredelse genfinder roen i sit liv.
…Undervejs læser man om et absolut ikke ukompliceret liv, faktisk er Chili et par gange meget tæt på at følge Dan til det hinsides, men om det er heldet eller den sunde livsførelse, som redder hende, vil kunne diskuteres. Men at det er en medrivende selvbiografi kan ikke diskuteres."

"Smerte og tab førte til personlig styrke (Bogmagasinet oktober 2007)
’At erindre er et mentalt arkæologisk arbejde med afdækning af fortiden og fremkaldelse af lysende billeder, som hænger på væggen i det indre galleri.’ Således skrev Chili Turèll under et ophold på Ørslev Kloster i 2005, og sætningen indgår som et centralt udsagn i hendes bog ’I livets strøm’, der er en erindringsbog og samtidig en bog om et personligt udviklingsforløb gennem 15 år.
-Min indre stemme fortalte mig, at jeg skulle skrive den bog. Jeg åbnede op for, hvad der kom. Jeg stillede mig til rådighed for, hvad livet vil med mig. I bogen tager jeg udgangspunkt i en række personlige oplevelser og hændelser blandt mine nærmeste. Disse oplevelser er afsæt for refleksioner og spirituelle erfaringer, der har ført mig frem til nye positioner i mit liv, fortæller Chili Turèll. Det første tema jeg måtte skrive om var døden.
Chili mødet sygdom i forbindelse med hendes mand Dan Turèlls kræftsygdom, som kostede ham livet i 1993. Mødet med Rigshospitalet skabte vrede og afmagtsfølelse, for det hele var så klinisk og så lidt empatisk. Der var udtalt angst for at tale om døden. For mig skabte disse oplevelser et øget behov for at forstå sammenhængen mellem krop og psyke, erindrer Chili Turèll.
-Jeg oplevede et sundhedssystem med ensidigt fokus på symptombehandling , kirurgi og medicinering. Systemet bidrager til at passivisere det enkelte menneske, når alvorlig sygdom indtræffer, mener Chili Turèll. Hun er sikker på, at disse erfaringer kendes af mange mennesker, der har været i tilsvarende situationer.
-Sundhedssystemet bliver nødt til at nødt til at hente erfaring fra Østen og den helhedsopfattelse af mennesket, der praktiseres her.
I bogen fortæller hun om andre nærtstående , der rammes af sygdom og dør. De refleksioner, som disse oplevelser medfører, ender hos Chili Turèll med at skabe forsoning med døden.

Behovet for refleksion
Når Chili arbejder sig gennem personlige kriser og tab, får hun styrke i spirituelle og fysiske teknikker med rødder i Østen. Det gælder f. ex. qi gong, der er mentale og fysiske øvelser med enkle, langsomme og kraftfulde bevægelser. For Chili svarer det til ’at danse tango, foxtrot og vals med sind, sjæl og krop samtidig.’…
Undervejs i sit liv har Chili Turèll mange gange haft behov for at søge fredfyldte steder. Sådan et tilflugtssted blev Ørslev Kloster, hvor en del af bogen er skrevet.
I livets strøm handler om en stærk kvindes udvikling gennem 15 år præget af voldsomme begivenheder og store tab."

"En nødvendig bog (Mit helbred okt. 2007)

Af Hugo Hørlych Karlsen
Chili Turèll: I livets strøm. 192 sider. Kr. 249. Lindhardt & Ringhof 2007.

Jeg har lige læst Chili Turèlls bog I livets strøm. Den har været givende at læse, og den bør få mange læsere.

Der er flere baggrunde for min læsning af den. Her to af dem:
For det første har jeg gennem et års tid arbejdet tæt sammen med skuespilleren og forfatteren Chili Turèll om de 6 lydløse lyde – der også kaldes de 6 helbredende lyde – i kinesisk medicin. Vi mødtes ved et kursus om dem, begyndte at arbejde sammen om dem og om at lave en gennemført musikalsk dobbelt-CD – Daode jing & de 6 lydløse lyde – med min fordanskning af den klassiske kinesiske visdomsbog Daode jing. Chili Turèlls fremførelse af størstedelen af de 81 små tekster i Daode jing er CD’ens grundlæggende, musikalske nerve, der så suppleres med Jørgen Buhls guitar og sange, hans søn Torben Buhls guitar og Lotus Turèlls og min stemme. Et hårdt og slidsomt arbejde for os alle et års tid igennem, men fyldt med humor og med overskud til at nå frem til det ønskede resultat – også med hensyn til at ende med at få de 6 lydløse, helende lyde ind i klangbilledet som en udklingen på nogle af fremførelserne. I samme periode arbejdede Chili Turèll på at færdiggøre I livets strøm, og den gik i trykken, mens vi var ude med de første præsentationskoncerter efter CD’ens udgivelse.
For det andet kendte jeg fra min tidligste ungdom den mand, som I livets strøm som primært udgangspunkt og slutpunkt handler om, nemlig forfatteren Dan Turèll, som Chili Turèll var gift med og som døde af kræft i halsen i 1993. Dan Turèll og jeg mødtes flere gange i det unge, litterære miljø i Århus omkring forfatteren Henning Mortensen og hans undergrundsforlag Jorinde & Joringel, hvor vi begge udgav stærkt eksperimenterende småværker. Dan Turèll var to år ældre og mig. Det var slutningen af 60’erne og begyndelsen af 70’erne. Vi var unge hedsporer og gnisterne føg ofte imellem os, som det er sagens natur blandt søgende og stormende unge. Jeg kendte ud og ind flere af Dan Turèlls første ting og værdsætte dem meget – lad mig nævne nogle af dem: Vibrationer, digte, 1966, Changes of Light, 1970, Manuskripter 1-2, 1970, Occult Confessions, 1970, Områder af skiftende tæthed og tomhed, prosa, 1970, Speed of Light, 1970, Bevægelser, formålsløst cirklende, 1971. Opsvulmede byer i sigtekornet flagrende skud i bevidstheden, 1972, Sidste forestilling bevidstløse trancebilleder af eksploderende spejltricks igennem flyvende tidsmaskine af smeltende elektriske glasfotos, 1972.
Senere personlige møder blev det ikke til mellem Dan Turèll og mig, men hans fortsatte produktion læste jeg – og jeg stod som så mange andre så sært tom efter hans pludselige og tidlige død.

Der er bøger, der, når man har læst dem, står for en som nødvendige bøger. Sådan en nødvendig bog er Chili Turèlls I livets strøm. På flere planer. Her er nogle af dem.

1.
Skønt Dan Turèll næppe kan regnes blandt de unge døde som digterne Keats, Byron, Shelley, Nordahl Grieg, Morten Nielsen, Michael Strunge, der døde midt i livets forår, så hører han dog til blandt de for tidligt døde. Han var nok mod slutningen af, men dog stadig i livets sommer, knapt nået ind i dets sensommer og efterår. Det nødvendige i Chili Turèlls bog ligger i, at den på flere planer beskriver selve dødsomstændighederne omkring en af vor nyere tids store danske forfattere. Omstændigheder der indtil denne bogs fremkomst har stået i fluktuerende billeder, men med bogens intense skildringer får de nuancer og præciseringer, der åbner for den afdøde digter som menneske, som forfatter og som indlejret i en kulturel-økonomisk situation.

2.
Det næste nødvendige lag er, at dette individuelle i bogen udvider sig til ud fra Dan Turèlls egen og ud fra de efterladtes situation at blive et billede på nogle grundvilkår for det moderne menneske – den uciviliserede form for barbari, der i det moderne sygevæsen findes midt i vores kultur i relation til ubalancer (kaldet sygdom) og død.

3.
Det tredje nødvendige lag er, at der hermed tages en række emner og områder op, som i vores kultur er tabu – blandt andet fordi hele kemiske industriers bestialske produkter er afhængige af at holde mennesker uvidende både om produkternes egentlige risici og om andre muligheder.

4.
Det fjerde nødvendige lag er da de energibaserede – såkaldt alternative – mediciners åbnende muligheder, som Chili Turèll beskriver ud fra sine egne erfaringer med at komme igennem til nyt liv efter hendes mand, Dan Turèlls både grusomme og tragiske død.

Med vekslende fokus fletter disse områder sig sammen og mødes i slutningen, hvor bogen igen tager tråden fra Dan Turèlls livssituation og død op, nu i lyset af den død, som Chili Turèlls storebroder fik. Cirklen sluttes ved, at hans og Dan Turèlls dødsforløb spejles i hinanden til klargøring af deres form for død – og af vi endnu levendes liv.

Der er andre lag, som er meget, meget givende for en læser – blandt andet indblik i en skuespillers arbejde, et indblik der åbnes på flere planer men ikke mindst gennem Chili Turèlls beskrivelse af sit arbejde med den kendte Margrete I-monolog.
Hvor stærkt står ikke bogens beskrivelse af hendes arbejde med denne monolog. Det er eksistentielt givende og repræsentativt at følge hendes arbejde med stoffet ind til det punkt, hvor det bliver et kraftfelt i og med at hun ved at have sat dig ind i denne Margretes liv ud fra sin egen indre verden og de historiske facts, der er at opspore om hende, møder en energi, der stråler tilbage til hendes eget nutidige liv og giver det ny styrke.

En åbnende og præciserende bog på mange planer, der spejler hinanden, så der opstår helhed og sammenhæng.

----

Hugo Hørlych Karlsen er forfatter og oversætter, mag. art. i nordisk sprog og litteratur og uddannet i klassisk kinesisk medicin. www.nordosten.dk